Skip to content

KONFERENCJE I SZKOLENIA

The IFA 11th Global Conference on Ageing

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2012 roku w czeskiej Pradze odbędzie się 11 Konferencja IFA poświęcona starzeniu się. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji, a poniżej prezentujemy podstawowe informacje o wydarzeniu. The IFA 11th Global ...

The 2012 Intensive Course on Aging

The 2012 “Intensive course on Ageing” will be organized in Barcelona, Spain (June 21 and 22, 2012) under the auspices of the IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics). Internationally ...

Konferencja gerontologiczna w Poznaniu – 24 maja 2012 roku

Zapraszamy na IV ogólnopolską konferencję naukową „Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych oraz ich opiekunów”. Konferencja odbędzie się przy współudziale Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Jej organizatorami są: Katedra Geriatrii i Gerontologii, Katedra ...

Łódzkie Dni Gerontologii 2012

W dniach 18-19 czerwca 2012 roku odbędą się kolejne Łódzkie Dni Gerontologii. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o konferencji otrzymane od organizatorów. Wzrost odsetka osób starszych występujący obecnie w Polsce, a zwłaszcza przesądzone w niedalekiej przyszłości przyspieszenie tempa ...

The 2012 Intensive Course on Aging

The 2012 “Intensive course on Ageing” will be organized in Barcelona, Spain (June 21 and 22, 2012) under the auspices of the IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics). Internationally ...

The IFA 11th Global Conference on Ageing

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2012 roku w czeskiej Pradze odbędzie się 11 Konferencja IFA poświęcona starzeniu się. Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji, a poniżej prezentujemy podstawowe informacje o wydarzeniu. The IFA 11th Global ...

Nordic Congress of Gerontology – Dilemmas in Ageing Societies

On behalf of the organizing committee we invite you to the 21st Nordic Congress of Gerontology in Copenhagen, Denmark in June 10th – 13th, 2012. This interdisciplinary congress will include several aspects ...

Toruńskie dni opieki długoterminowej

Informujemy, że w dniach 20-22 września odbędą się w Toruniu „Toruńskie dni opieki długoterminowej i ochrony zdrowia„. Konferencja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Spotkania OM PTG w 2011 r.

Oddział Mazowiecki PTG zaprasza na swoje spotkania: 25.10   „Sportowe pasje 80-latków … w filmie i w życiu”   – Alicja Cicha Mikołajczyk 29.11.11  „„EuROPEAN – europejski projekt przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych”  – Hanna Nowakowska Oba spotkania ...

Konferencja podsumowująca projekt PolSenior

W dniach 15-17 września 2011 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN odbędzie się konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu badawczego PolSenior. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (Nr PBZ-MEiN-9/2/2006). Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału ...