Skip to content

Oddział Krakowski

Zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału PTG w dniu 11.05.2016

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 11.05.2016 (środa) o godz. 17.00 w sali nr 8 Zakładu Higieny i Ekologii UJ CM, ul Kopernika 7, Kraków

Temat zebrania: (Nie)równe traktowanie ...

czytaj więcej...

Posiedzenia naukowe zorganizowane przez Oddział w 2015 roku

Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 5.02.2015, tematyka zebrania:

1)Rehabilitacja osób w trzecim okresie życia – problemy i wyzwania; dr hab. Marek Żak prof. nadzw; Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, ...

czytaj więcej...

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący -dr hab. Marek Żak (prof. AWF)

czytaj więcej...

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego

Skład Zarządu na dzień 31.12.2015

Przewodniczący – dr hab Katarzyna Szczerbińska

Wiceprzewodniczący – dr hab. Jolanta Perek – Białas

Sekretarz – dr Tomasz Ocetkiewicz (członek Zarządu)

Skarbnik- dr Karolina Piotrowicz (członek Zarządu)

czytaj więcej...