Skip to content

Kontakt

Dr Dorota Talarska

e-mail: pati.talarska(at)neostrada.pl 

 

Opłata członkowska:

 

NR RACHUNKU
85203000451110000004014860 RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO
GERONTOLOGICZNE
KLECZEWSKA 61/63
01-826 Warszawa
 
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz rok, za który jest uiszczana składka.
Kwota nie uległa zmianie i wynosi 30zł/rok.