Skip to content

Posiedzenia naukowe zorganizowane przez Oddział w 2015 roku

Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 5.02.2015, tematyka zebrania:

1)Rehabilitacja osób w trzecim okresie życia – problemy i wyzwania; dr hab. Marek Żak prof. nadzw; Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2).Nordic Walking w badaniach naukowych; mgr fizjoterapii Izabela Staszczak-Gawełda, mgr fizjoterapii Szymon Krupnik ; Wydział Rehabilitacji Ruchowej,  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Posiedzenie naukowe 10.06.2015, zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim i komisją Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, tematyka wykładów:

1) Nadciśnienie tętnicze po 80 roku życia.     Dr med. K.Piotrowicz, Dr hab. B.Gryglewska, Prof. dr hab. T. Grodzicki

2) Ciśnienie tętnicze a jakość życia, badania „COURAGE”     Dr hab. A. Gałaś, Dr med. K. Zawisza Prof. dr hab. B. Tobiasz-Adamczyk

3) Wpływ ciśnienia tętniczego na umieralność osób starszych w 25 letniej obserwacji — badania krakowskie   Dr hab. A. Pac, Dr hab. Gałaś, Prof. dr hab. B. Tobiasz-Adamczyk

 

Posiedzenie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego PTG,19.11.2015, tematyka wykładów:

1)   “Indywidualizacja leczenia  cukrzycy u  chorych w wieku podeszłym” –     dr med. Janina Paszkot

2)  “Zalecenia i realizacja badań przesiewowych u osób starszych w placówkach opieki długoterminowej w Europie – wyniki projektu SHELTER” – dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska

<< powrót