Skip to content

Łódzkie Dni Gerontologii 2016

dniZakład Demografii Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na Łódzkie Dni Gerontologii 2016, które odbędą się w dniach 9-10 czerwca w Łodzi. Dyskusja koncertować się będzie wokół szczegółowych zagadnień: proces demograficznego starzenia się ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz dualnego charakteru samego procesu starzenia się (tj. rozrostu populacji osób bardzo starych); starzenie się ludności a bezpieczeństwo demograficzne, gospodarcze i społeczne, zaawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności; stan zdrowia i potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb; umieralność osób starych; warunki bytowe i jakość życia seniorów; sytuacja ludzi starszych na rynku pracy; zadania polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach wobec ludzi starszych i starości; rola seniorów jako konsumentów – nowego, ważnego segmentu rynku dóbr i usług; opieka formalna i nieformalna nad seniorami;
kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego.
Więcej informacji na:
http://www.konferencjaes.uni.lodz.pl/wydarzenie/lodzkie-dni-gerontologii/113/
www.demografia.uni.lodz.pl

Komunikat nr 1

<< powrót