Skip to content

NOWY NUMER EXLIBIRS BGS

Ukazał się nowy numer czasopisma Exlibris Biblioteki Gerontologii Społecznej pt. Starość w kontekście społecznym i zdrowotnym. Artykuły zawarte w tomie z jednej strony stanowią bogate źródło wiedzy, z drugiej zaś można uznać je za impuls do dalszej eksploracji społecznych i zdrowotnych kontekstów starości i starzenia się. Publikację można przeglądać na stronie czasopisma

<< powrót