Skip to content

Składka członkowska

W celu weryfikacji aktywnych członków PTG apelujemy o uiszczanie składek członkowskich!
W październiku do wszystkich członków, którzy nie opłacili składek zostanie wysłane wezwanie do ich uiszczenia, które w przypadku braku wpłaty zostanie ponowione na przełomie roku 2016/2017, po otrzymaniu od Skarbnika Zarządu Głównego informacji o stanie płatności naszych członków. Jeśli pomimo dwukrotnego wezwania dana osoba będzie nadal zaległa z uiszczaniem składek, zostanie ona skreślona z listy członków OP PTG.
 
Wobec powyższego bardzo proszę wszystkich członków zalegających z płatnością składek o ich uregulowanie.
Dane do przelewu:
 
BANK BGŻ
Numer Swiftowy Banku (BIC):
GOPZPLPW
 
NR RACHUNKU
85203000451110000004014860 RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO
GERONTOLOGICZNE
KLECZEWSKA 61/63
01-826 Warszawa
 
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz rok, za który jest uiszczana składka.
Kwota nie uległa zmianie i wynosi 30zł/rok.
<< powrót