Serdecznie zapraszamy do udziału w  VII Ogólnopolskiej Konferencji  „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”, która odbędzie się 25 kwietnia (sobota) 2020 r. w Poznaniu . W załączeniu przesyłamy program wydarzenia. W ramach konferencji odbywają się interesujące warsztaty! Skip to content

VII Ogólnopolska Konferencja „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w  VII Ogólnopolskiej Konferencji  „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”, która odbędzie się 25 kwietnia (sobota) 2020 r. w Poznaniu . W załączeniu przesyłamy program wydarzenia. W ramach konferencji odbywają się interesujące warsztaty!

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce REJESTRACJA I OPŁATY ZJAZDOWE na stronie konferencji: https://gerodiet.wixsite.com/konferencja/rejestracja

 

Zapisy są możliwie również po kliknięciu tego linka:
https://bok-ump.pl/rejestracja/dietetyka2020

 

Z kolei zapisy na warsztaty możliwe są po kliknięciu tego linka:

http://rejestracja.bok-ump.pl/warsztaty.php?plik=warsztaty/dietetyka2020.php&imp=dietetyka2020

 

Serdecznie zapraszamy do  wygłoszenia prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Przypominamy, że warunkiem wygłoszenia pracy jest  zarejestrowanie się na konferencję, dokonanie opłaty rejestracyjnej  i nadesłanie przygotowanego zgodnie z wytycznymi abstraktu do 20.03.2020 (piątek, do północy) na adres gerodiet@ump.edu.plTematyka zgłaszanych prac naukowych jest dowolna pod warunkiem ich związku z dietetyką gerontologiczną.

 

Opłaty rejestracyjne:

 

Uczestnicy (kategorie)

do 31.03.2020

od 1.04 do 15.04.2020

Studenci** i doktoranci

100,00 zł

140,00 zł

Pozostali uczestnicy

140,00 zł

190,00 zł

** do 26 roku życia; studenci studiów podyplomowych „Geriatria z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej”

UWAGA: O wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

 

Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

49 1030 1247 0000 0000 4771 8708

tytuł wpłaty: dietetyka2020, imię i nazwisko uczestnika

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót