Skip to content

Żywienie a jakość życia osób starszych/Nutrition and Quality of Life of the Elderly, 23-24 czerwca 2021, w formie hybrydowej

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych z cyklu „Dylematy nauki o żywieniu człowieka-dziś i jutro / Dilemmas of Human Nutrition Sciences – Today and Tomorrow”, pt. „Żywienie a jakość życia osób starszych/Nutrition and Quality of Life of the Elderly” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych – Oddział Warszawski oraz Katedrę Żywienia Człowieka SGGW.

Więcej informacji: https://gerontologia.org.pl/konferencje-szkolenia/konferencja-naukowa-polskiego-towarzystwa-nauk-zywieniowych-z-cyklu-dylematy-nauki-o-zywieniu-czlowieka-dzis-i-jutro

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót