Skip to content

Zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału PTG

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTG uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się
w dniu 11.05.2016 (środa) o godz. 17.00
w sali nr 8 Zakładu Higieny i Ekologii UJ CM, ul Kopernika 7, Kraków

Temat zebrania:

(Nie)równe traktowanie osób starszych w różnych obszarach życia: przykłady oraz rozwiązania na podstawie udziału w międzynarodowej sieci badawczej
COST ACTION on Ageism

Prelegenci:

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
dr Piotr Kubiński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jolanta Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa/Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński)

przedstawią kwestie: regulacji prawnych dyskryminacji, dyskryminacji w mediach i na rynku pracy oraz dyskryminacji w badaniach klinicznych nowych leków

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd Krakowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

dr hab. Katarzyna Szczerbińska
dr hab. Jolanta Perek – Białas

<< powrót