Skip to content

SIEĆ BADAŃ NAD STARZENIEM SIĘ

2

Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne i Geriatryczne (International Association of Gerontology and Geriatrics) powołało Światową Sieć Badań nad Starzeniem się (Global Aging Reserch Network). Celem tej inicjatywy jest promowanie badań nad zdrowiem w odniesieniu do starzenia się, a także poprawienie jakości życia seniorów na świecie. Sieć ma skupiać najlepsze instytucje prowadzące badania nad starością i starzeniem się. Na stronie internetowej dostępne są publikacje, informacje o nadchodzących wydarzeniach a także programach badawczych poświęconych tematyce gerontologicznej.

<< powrót