Skip to content

Konkurs PTG na prace doktorskie i magisterskie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej.

Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy:

 1. Przedmiotem konkursu mogą być prace doktorskie i prace magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej, których przewody zostały ukończone w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012.
 2. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub promotora przewodu doktorskiego albo pracy magisterskiego.
 3. Pełny tekst rozprawy doktorskiej/magisterskiej wraz z przynajmniej jedną recenzją należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2013 roku na adres Zarządu Głównego PTG: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH ul. Wiśniowa 41 pok. 66B 02-520 Warszawa
 4. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej.
 5. Nadesłane prace zostaną zwrócone autorom (nadawcom) po zakończeniu konkursu.
 6. Członkowie Komisji Konkursowej powołani przez Zarząd Główny PTG niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych,
  • merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków,
  • wartość naukowa i praktyczna przeprowadzonych badań,
  • oryginalny charakter pracy.
 7. Za każdy element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczna punktów wynosi 20.
 8. W razie potrzeby Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych recenzentów.
 9. Po uzyskaniu trzech ocen, na wspólnym spotkaniu wszystkich Członków Komisji Konkursowej zostanie określona ocena końcowa, jaką jest średnia ocen indywidualnych, ze wskazaniem przyznania odpowiedniego stopnia nagrody.
 10. Wysokość nagród pieniężnych ustali Zarząd Główny PTG.
 11. Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i ogłosi ją w trakcie XII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG.
 12. Nagrody zostaną wręczone w trakcie XII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG w dniu 5 grudnia 2013 r. w Poznaniu. Laureaci Konkursu zostaną wcześniej powiadomieni o przyznaniu nagród, aby umożliwić im udział w XII Zjeździe Naukowym w dniach 5-6 grudnia 2013 r.
kategoria wpisu: aktualności
<< powrót