Skip to content

Nowy skład Zarządu PTG

Poniżej prezentujemy nowy skład Zarządu PTG wybrany podczas XII Zjazdu PTG w dniach 5-6 grudnia 2013 r.

Skład Zarządu Głównego PTG prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – przewodnicząca prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski – wiceprzewodniczący prof. UJ dr hab. Anna Skalska – wiceprzewodnicząca dr Andrzej Stogowski – sekretarz dr Agnieszka Neumann-Podczaska – skarbnik prof. dr hab. med. Barbara Bień prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska prof. UwB dr hab. Małgorzata Halicka dr Małgorzata Mossakowska

Skład komisji rewizyjnej: dr med. Jacek Putz – przewodniczący dr med. Jerzy Foerster dr Monika Kosior dr Joanna Hoffmann-Aulich dr med. Małgorzata Kaczmarczyk

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót