Skip to content

Pożegnanie prof. Brunona Synaka

18 grudnia 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. Brunon Synak

członek honorowy PTG.

18 grudnia 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. Brunon Synak, członek honorowy PTG.

Profesor Brunon Synak pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PTG w latach 1997- 2001 oraz 2001- 2005 roku. W latach 1989- 1993 był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału PTG.

Prof. Synak był wybitnym gerontologiem, wykonawcą i kierownikiem licznych badań. Do najważniejszych należy między innymi projekt Polska starość- próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian zakończony publikacją pt. Polska starość pod redakcją B. Synaka (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 i wyd. drugie, 2003). Profesor był autorem, współautorem i redaktorem wielu pozycji, wśród nich Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000, Społeczne aspekty starzenia się i starości, pod red. Profesora i J. Staręgi-Piasek, CMKP, Warszawa 1990, Postępy gerontologii, pod red. Profesora i T. Wróblewskiego, PZWL Warszawa 1988, Młodzi emeryci, IWZZ, Warszawa 1987, Migracja i adaptacja ludzi starszych do środowiska miejskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1982, Problemy starych rolników na przykładzie b. województwa gdańskiego, LSW, Warszawa 1976 oraz książki Moja kaszubska stegna, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2010. Dorobek naukowy Profesora obejmuje imponującą liczbę 267 artykułów, rozpraw, i innych publikacji, w głównej mierze o tematyce gerontologicznej i socjologicznej.

Profesor Synak trzykrotnie pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Był również Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Był serdecznym, otwartym człowiekiem, nauczycielem akademickim, który własnym przykładem uczył prawości i uczciwości. Pamięć o Nim pozostanie wśród członków PTG i całym środowisku gerontologicznym.

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót