Skip to content

Program sesji posterowej – 6 grudnia

Poniżej prezentujemy program sesji posterowej XII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Sesja odbędzie się w dn. 6 grudnia 2013 r. w godz. 9.00-13.45

L.pImię i nazwisko autoraTytuł
1R. Kroll – Balcerzak, , K. Sawiński, A. Balcerzak, M. KomarnickNowotwory układu chłonnego u osób w wieku podeszłym – opis przypadku klinicznego
2A. GamrowskaStarość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie
a jakość życia w okresie późnej dorosłości
3Sł. TobisFotografia w terapii osób starszych, w opinii studentów pielęgniarstwa
4St. Steuden, P. Brudek, A. GamrowskaMałżeństwo po sześćdziesiątce-poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie wczesnej starości
5A. Pławiak-Mowna, J. Hoffmann-Aulich, A. Wojciechowska-ŁąckaWybrane aspekty wykorzystania rozwiązań technologicznych dedykowanych monitorowaniu i ochronie zdrowia pacjentów geriatrycznych
6M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska, A. Szafranek,
K. Czykier
Przemoc w związku małżeńskim ludzi starych w świetle analiz sądowych
7M. Humańska, K.Biel , B.Haor , M.Głowacka, L.Rezmerska , A.Kosobucka, D.Ponczek , M.FelsmannOcena zdrowia psychicznego u pensjonariuszy w wieku podeszłym
8A. MilerPostępowanie współczesna Koncepcją Bobath w chorobie Parkinsona
9D. Kozieł, M. Kaczmarczyk, St. GłuszekProfil zachowań zdrowotnych osób starszych w związku z podejmowaną aktywnością edukacyjną
10M. Kaczmarczyk, D. Kozieł, El. Kamusińska, El. Trafiałek, St. GłuszekPoziom sprawności funkcjonalnej a zapotrzebowanie na opiekę osób starszych zamieszkujących w środowisku domowym
11I. Ciuba, K. Marczewski, A.Głuszewska , B.Gryglewska, K.Szczerbińska , A.Skalska, T.GrodzickiLeczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym czy czas na zmiany?
12A.Głuszewska , B.Gryglewska, K. K.Szczerbińska , A.Skalska, T.Grodzicki Skala ISAR (Identification of Seniors at Risk ) jako wskaźnik ryzyka dłuższej hospitalizacji osób starszych
13E. NaszydłowskaWybrane wskaźniki stanu zdrowia osób starszych -przebywających w ośrodkach dla ludzi bezdomnych
14R. Krzymińska-Siemaszko , K.Wieczorowska-TobisProblem niedożywienia i jego ryzyka u osób w podeszłym wieku z makroregionu północno-zachodniego Polski
15J. Połosak, M. Owczarz, M. Roszkowska-Gancarz, M. Puzianowska-KuźnickaEkspresja genów naprawy DNA CSA i CSB zmienia się podczas starzenia człowieka w PBMC.
16A. Skalska, M. Fedyk-Łukasik, B. Gryglewska, P. Fatyga, T. GrodzickiStan odżywienia a sprawność fizyczna i wskaźniki stanu zapalnego u osób starszych z wielochorobowością
17A. Klich – Rączka, K.Piotrowicz , A.Skalska, T.GrodzickiEpidemiology of Dementia in Polish Elderly – The Results of The Population-Based PolSenior Study
18D. M. WalczakPolska Cyfrowa Równych Szans jako metoda aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+
19K. Czykier, A. RudnikCzłowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych
20O.Beck, K. Kędziora –Kornatowska, J. Główczewska

Wybrane aspekty stylu życia a zaburzenia poznawcze u osób starszych

kategoria wpisu: aktualności
<< powrót