Skip to content

Wyniki konkursu na prace naukowe

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych w konkursie na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej.

Lista nagrodzonych w VI Konkursie Naukowym im. Profesora Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej ogłoszonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji XII Zjazdu Naukowego PTG

Prace doktorskie

 • I miejsce – dr Jacek Połosak za rozprawę nt. „Badanie związku pomiędzy starzeniem się człowieka a ekspresją i odmianami polimorficznymi genów XPD i WRN, kodujących białka biorące udział w utrzymaniu integralności genomu” napisaną w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Puzianowskiej-Kuźnickiej
 • II miejsce – dr Łukasz Krzyżowski za rozprawę  nt. „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji” napisaną w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Muchy
 • III miejsce – dr Agnieszka Jabłeka za rozprawę nt.  „Ocena dysfunkcji układu autonomicznego u kobiet w podeszłym wieku w przebiegu przewlekłej niewydolności serca, z cukrzycą typu drugiego lub bez cukrzycy” napisaną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pod kierunkiem prof. dr hab. med. Ewy Nowalny-Kozielskiej
 • Wyróżnienie – dr Łukasz Jurek za rozprawę nt. „Zmiany stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wybranych krajach” napisaną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Kowalczyk
 • Wyróżnienie – dr Magdalena Kamińska za rozprawę nt.  „Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym” napisaną w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym pod kierunkiem prof. dr hab. med. Beaty Karakiewicz

Prace magisterskie

 • I miejsce – nie przyznano
 • II miejsce – mgr Iga Magdalena Malinowska za pracę nt. „Potrzeby osób starszych” napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Cywińskiej
 • II miejsce – mgr Roma Krzymińska-Siemaszko za pracę nt. „Analiza niedożywienia wg  skali MNA w badaniu PolSenior” napisaną na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. med. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis
 • III miejsce – dr Anna Szafranek za pracę nt. „Starość w Rocznikach Jana Długosza” napisaną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Adama Ptaka
 • III miejsce – mgr Michał Mielcarz za pracę nt. „Szybkość chodu a stan zdrowia i sprawność starszych wiekiem pacjentów poradni rehabilitacyjnej” napisaną w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pod kierunkiem  prof. dr. hab. med. Barbary Bień
 • Wyróżnienie – mgr Katarzyna Chmielewska za pracę nt. „Efektywność fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych” napisaną w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Barbary Bień
kategoria wpisu: aktualności
<< powrót