Skip to content

All posts by PTG

PUBLIKACJA

Nakładem Wydawnictwa Impuls ukazała się nowa publikacja z zakresu gerontologii społecznej pt. Ludzka starość autorstwa Artura Fabisia, Joanny Wawrzyniak oraz Agaty Chabior. Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe […]

NOWA SERIA WYDAWNICZA

Już wkrótce pojawi się na rynku wydawniczym pierwszy tom nowej serii wydawniczej „Refleksje nad starością”. Nosi on tytuł Obiektywny i subiektywny wymiar starości i redagowany jest przez prof. Elżbietę Dubas […]

SIEĆ BADAŃ NAD STARZENIEM SIĘ

Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne i Geriatryczne (International Association of Gerontology and Geriatrics) powołało Światową Sieć Badań nad Starzeniem się (Global Aging Reserch Network). Celem tej inicjatywy jest promowanie badań nad zdrowiem […]

IAGG ‘s WORLD CONGRESS

IAGG’s 21st World Congress, July 23-27, 2017 in San Francisco, USA. The Gerontological Society of America (GSA) will host this event that is held every four years. It will be […]

Gerontologia wobec nowych wyzwań

Szanowni Państwo, udostępniamy w wersji pdf publikację pt. „GERONTOLOGIA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ”, której wydanie i publikacja zostały dofinansowane ze środków MPiPS w ramach programu ASOS 2012-2013. Wspomniany plik do pobrania […]