Skip to content

Nr 1/1999

W numerze:

  1. Hipotonia poposiłkowa i ortostatyczna jako problem geriatryczno-kardiologiczny
  2. Wykorzystywanie czasu przez osoby starsze w Polsce
  3. Depresja w starszym wieku – podstawy rozpoznawania
  4. Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe u osób w podeszłym wieku
  5. Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych u osób w wieku podeszłym
  6. Ocena własnego życia a aktualna sytuacja psychospołeczna badanych osób starszych

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 1/1999

 

<< powrót