Skip to content

Nr 1-2/2007

W numerze:

  1. Problematyka psychospołecznej aktywności osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia
  2. Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród osób w starszym wieku. Analiza zawartości serwisu www.senior.pl
  3. “Karta Standardów Osoby Starszej” – w X rocznicę jej uchwalenia
  4. Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce
  5. Umieralność osób bardzo starych w Polsce w latach 1931/32-2005
  6. Potrzeby i oczekiwania buddystów w czasie choroby i schyłkowego okresu życia
  7. Profesor Wojciech Pędich – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
  8. KOMUNIKATY

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1-2/2007

<< powrót