Skip to content

Nr 1/2000

W numerze:

  1. Zapalenia płuc w starości
  2. Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych
  3. Zapalenie naczyń jako przyczyna objawów neurologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej
  4. Próba oceny współzależności między depresją, otępieniem a chorobą somatyczną u chorych w podeszłym wieku
  5. Szpitalna rehabilitacja ruchowa po świeżo przebytym zawale serca w leczeniu chorych w podeszłym wieku
  6. Stężenie selenu i aktywność peroksydazy glutationowej we krwi osób w wieku podeszłym
  7. Hospitalizacja osób starszych w Polsce w latach 1979-1996
  8. Zaburzenia pamięci u osób starszych oceniane testem Mini Mental Scale (MMS). Test MMS u osób w wieku podeszłym

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 1/2000

<< powrót