Skip to content

Nr 1/2001

W numerze:

  1. Rola melatoniny w zmiataniu wolnych rodników, procesie starzenia się i zaburzeniach snu
  2. Nieenzymatyczna glikozylacja białek – potencjalna rola w patogenezie chorób i starzeniu
  3. Zaburzenia rytmu serca u chorych w podeszłym wieku
  4. Znaczenie wpływu ognisk zakażenia zębopochodnego u osób w starszym wieku szczególnie z chorobami ogólnymi
  5. Wiek, płeć i ostrość wzroku u chorych operowanych z powodu zaćmy starczej w Klinice Chorób Oczu Akademii
  6. Medycznej w Gdańsku w latach 1974-1975 i 1994-1995
  7. Sytuacja życiowa i sprawność funkcjonalna osób w starszym wieku z zaburzeniami sprawności lokomocyjnej
  8. Retrospektywna ocena czasu przeżycia pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 1/2001

<< powrót