Skip to content

Nr 1/2006

W numerze:

 1. Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w szóstej dekadzie życia
 2. Modulująca rola preparatu Soyfem w kościotworzeniu i resorpcji kości u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa
 3. Ocena holistycznego leczenia chorych na cukrzycę w podeszłym wieku
 4. Ocena sprawności ruchowej polskich stulatków – wybrane zagadnienia
 5. Krótki program usprawniania seniorów w celu minimalizowania zaburzeń równowagi. Doniesienie wstępne
 6. Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca u chorych w podeszłym wieku
 7. Przemiany umieralności a częstość posiadania najbliższych krewnych przez polskich seniorów
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kadencji w latach 2001-2005 (skrót)
 9. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Łódź, 19-20 czerwca 2006 roku
 11. Zostawić ślad na ziemi. Konferencja Jubileuszowa. Białystok, 22-23 września 2006 roku

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1/2006

<< powrót