Skip to content

Nr 1/2008

W numerze:

  1. Poziom niesprawności osób w starszym wieku jako wskazanie do wspierania opiekunów rodzinnych
  2. Wpływ intensywnej opieki pooperacyjnej na śmiertelność i chorobowość wśród pacjentów po zabiegach chirurgicznych jelita grubego i odbytnicy
  3. Problemy związane z adaptacją oraz oczekiwania hospitalizowanych osób w starszym wieku
  4. Wskaźniki BMI i WHR u mieszkańców Szczecina w wieku powyżej 50 lat
  5. Seniorzy o swojej starości
  6. Regresja czy progresja? Emocje w okresie starzenia się
  7. Polimialgia reumatyczna – nowe osiągnięcia i propozycje
  8. Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych
  9. Monitorowanie stanu odżywienia osób starszych hospitalizowanych na oddziałach oraz w zakładach opieki krótko- i długoterminowej
  10. Starszy pacjent z POChP wymagający inwazyjnej wentylacji mechanicznej – prezentacja przypadków klinicznych

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1/2008

<< powrót