Skip to content

Nr 1/2010

W numerze:

  1. Ocena jakości życia u pacjentów z niewydolnością serca
  2. Ocena stężenia prohepcydyny u osób w podeszłym wieku z rozpoznaną niedokrwistością
  3. Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku
  4. Skuteczność fizjoterapii w przypadku osób starszych usprawnianych w warunkach zakładu opiekuńczo-leczniczego – badanie pilotażowe
  5. Zespół niedoboru testosteronu u mężczyzn w starszym wieku
  6. Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego oraz zakażenia w instytucjonalnej opiece długoterminowej
  7. Rozpoznawanie nowotworów płuc po hospitalizacji z powodu zapalenia płuc
  8. Wydolność osób starszych przed dializoterapią i po jej rozpoczęciu
  9. Komunikat
  10. Omówienie wyników projektu Breaking the Taboo. Empowering health and social service professionals to combat violence against older women within families. Polska na tle wybranych krajów europejskich. Część 1

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1/2010

<< powrót