Skip to content

Nr 1/2013

W numerze:

  1. Periodontologiczne zabiegi profilaktyczne możliwe do wykonania w jamie ustnej u osób starszych
  2. Szczepienia u pacjentów z autoimmunologicznymi zapalnymi chorobami reumatycznymi
  3. Zakażenie wirusem HIV w grupie osób po 60. roku życia
  4. Charakterystyka pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej w latach 2004–2008 w województwie podlaskim
  5. Emerytura — ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 1/2013

<< powrót