Skip to content

Nr 2/1998

W numerze:

  1. Uwagi dotyczące specyfiki badań populacji ludzi starszych. Według referatu wygłoszonego na konferencji “Globalna, regionalna i lokalna polityka społeczna wobec zagrożeń”, Ustroń Wielkopolska 27-28. 05. 1998 r.
  2. Problemy diagnostyki laboratoryjnej u osób w wieku podeszłym
  3. Choroba Alzheimera – patogeneza, diagnostyka i leczenie
  4. Farmakoterapia bólu przewlekłego
  5. Leczenie nadciśnienia u osób w wieku podeszłym w świetle wytycznych VIth Report of Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 1997
  6. Przebieg kliniczny zawału mięśnia sercowego powikłanego zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego u osób w podeszłym wieku
  7. Socjomedyczne uwarunkowania stanu emocjonalnego pacjenta geriatrycznego podczas hospitalizacji
  8. Proces starzenia się społeczeństw Europy: spojrzenie perspektywiczne

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 2/1998

<< powrót