Skip to content

Nr 2/1999

W numerze:

  1. Obraz elektrokardiograficzny w okresie starości
  2. Ośrodkowy układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym (część I)
  3. Metody leczenia depresji u ludzi starych
  4. Rozpowszechnienie, świadomość oraz skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u ludzi starszych w Polsce – ocena metodą sondażu reprezentatywnego
  5. Indapamid o przedłużonym działaniu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  6. Kwestionariusz EASY-Care: założenia i metodologia badań
  7. Kwestionariusz EASY-Care jako system oceny ludzi starszych w praktyce lecznictwa podstawowego (część I)
  8. Epidemiologiczna ocena rozpowszechnienia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości a świadczenie opieki
  9. Kwestionariusz EASY-Care jako system oceny ludzi starszych w praktyce lecznictwa podstawowego (część 2)

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 2/1999

<< powrót