Skip to content

Nr 2/2000

W numerze:

  1. Hipomagnezemia – niedoceniany problem w geriatrii
  2. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez osoby starsze – problem medyczny i społeczny
  3. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – eliksir młodości XX wieku?
  4. Człowiek stary wobec śmierci – badania środowiskowe
  5. Przeciwwskazania do operacyjnego leczenia złamań bliższej nasady kości udowej w ramach ostrego dyżuru lekarskiego u osób w wieku starczym
  6. Analiza zmian w układzie krążenia u ludzi w podeszłym wieku z uwzględnieniem późnych potencjałów komorowych

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 2/2000

<< powrót