Skip to content

Nr 2/2001

W numerze:

  1. Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym a układ sympatyczny – implikacje terapeutyczne
  2. Pacjent w wieku starszym w gabinecie stomatologicznym
  3. Subiektywny wymiar starzenia się i starości
  4. Hospitalizacja starszych mieszkańców miast i wsi w Polsce w latach 1979-1996
  5. Potoczne obrazy starości
  6. Wielkie problemy geriatryczne jako przyczyna upośledzenia sprawności osób w późnej starości I. Metodologia badań. Zaburzenia mobilności

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 2/2001

<< powrót