Skip to content

Nr 2/2005

W numerze:

  1. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria
  2. Neurodegeneracja w chorobie Alzheimera: postępujące starzenie organizmu czy zmiany na poziomie kodu genetycznego?
  3. Starzenie się kłębków szyjnych a miażdżyca tętnic szyjnych u szczura
  4. Przydatność oznaczania cystatyny C w diagnozowaniu niewydolności nerek u osób w starszym wieku
  5. Patofizjologia zaburzeń połykania u chorych w podeszłym wieku po operacjach częściowego usunięcia krtani z powodu raka o lokalizacji nadgłośniowej
  6. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Streszczenia
  7. Komunikat — I Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2005

<< powrót