Skip to content

Nr 2/2006

W numerze:

  1. Zastosowanie metody mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej (wskaźnika EMN) do oceny procesów starzenia ludności Polski i Meksyku
  2. Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia
  3. Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące subiektywne poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn
  4. Przydatność cystatyny C jako markera funkcji nerek u osób w starszym wieku
  5. Wpływ podeszłego wieku na subiektywnie oceniane zaburzenia połykania u chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi
  6. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główna przyczyna utraty wzroku u starszych osób
  7. Zasady żywienia osób w starszym wieku
  8. Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce
  9. Blaski i cienie profilaktyki przeciwzakrzepowej u osób w starszym wieku – opisy przypadków klinicznych

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2006

<< powrót