Skip to content

Nr 2/2008

W numerze:

  1. Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE
  2. Ocena zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych – próba porównania poszczególnych metod przesiewowych
  3. Poglądy osób w wieku 65-74 lat na temat pomyślnego starzenia
  4. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku
  5. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (część 1)
  6. Wytyczne dotyczące postępowania w cukrzycy typu 2 u osób w starszym wieku
  7. Problem aktów samobójczych wśród osób w starszym wieku
  8. Obraz kliniczny zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku
  9. Los starego artysty

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2008

<< powrót