Skip to content

Nr 2/2009

W numerze:

Wskaźnik masy ciała a insulinooporność oraz parametry stresu oksydacyjnego u kobiet w podeszłym wieku
Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku
Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku
Ocena przygotowania domów pomocy społecznej w Małopolsce do zapobiegania upadkom
Rola preparatów łączonych w terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym
Metycylinooporne gronkowcowe zapalenie krążka międzykręgowego u 84-letniej kobiety
Czy dronedaron wpływa na wystąpienie twardych punktów końcowych wśród pacjentów z migotaniem przedsionków? Wyniki badania ATHENA

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2009

<< powrót