Skip to content

Nr 2/2010

W numerze:

  1. Otępienie a sprawność fizyczna pacjentów w podeszłym wieku mieszkających w wybranych domach opieki
  2. Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera
  3. Choroby alergiczne wieku podeszłego. Część II. Alergiczne choroby skóry, alergia na leki
  4. Znaczenie witaminy D dla rokowania sercowo-naczyniowego i sprawności osób starszych
  5. Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się
  6. Wybrane zagadnienia dotyczące oceny i leczenia zaburzeń snu u osób w podeszłym wieku w świetle zaleceń Evidence Based Medicine
  7. Związek między wiekiem a zmianami patologicznymi w układzie nerwowym i otępieniem
  8. Długoterminowe modelowanie ubytku pamięci związanego z wiekiem i wpływ APOEe4
  9. Profesor Boris Velimirović. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – wspomnienia pośmiertne

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2010

<< powrót