Skip to content

Nr 2/2011

W numerze:

  1. Badanie bronchofiberoskopowe u osób w podeszłym wieku — ocena metod endoskopowych stosowanych w diagnostyce chorób płuc
  2. Ocena częstości występowania nieprawidłowych stężeń tyreotropiny u starszych pacjentów hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym
  3. Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek
  4. Opinie lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i studentów na temat eutanazji
  5. Funkcjonowanie emocjonalne osób w wieku 60–85 lat na przykładzie regulacji emocji
  6. Poczucie koherencji a satysfakcja życiowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  7. Wpływ stresu oksydacyjnego na strukturę i funkcję komórek oraz konsekwencje wynikające z uszkodzeń wolnorodnikowych — związek z procesami starzenia
  8. Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku
  9. Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2011

<< powrót