Skip to content

Nr 2/2013

W numerze:

  1. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia
  2. Ocena w skali VES-13 starszych chorych przyjmowanych na szpitalny oddział chorób wewnętrznych
  3. Przyszłość w życiu osób starszych

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 2/2013

<< powrót