Skip to content

Nr 3/1998

W numerze:

  1. Stężenia żelaza, cynku, miedzi i selenu we krwi ludzi w podeszłym wieku
  2. Gospodarka lipidowa u osób w wieku podeszłym mieszkających w Poznaniu
  3. Ocena wpływu leczenia przeciwutleniaczami na peroksydację i glikację u chorych w wieku podeszłym
  4. Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce
  5. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca
  6. Jak postępować w przypadku współistnienia obu jednostek?
  7. Operacje pomostowania tętnic wieńcowych u chorych po 70. roku życia
  8. Samodzielność osób starszych jako zadanie polityki społecznej
  9. Ekonomiczne przygotowanie do starości. Nowe wyzwania wobec polskiego społeczeństwa

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 3/1998

<< powrót