Skip to content

Nr 3/1999

W numerze:

 1. Beta-blokery w leczeniu niewydolności serca
 2. Gerontologia w programach akademickiego kształcenia pedagogicznego
 3. Ośrodkowy układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym (część II)
 4. Kryteria orzecznicze w chorobach narządów ruchu
 5. Przedmowa do raportów na temat systemów opieki zdrowotnej i społecznej nad ludźmi starszymi w Polsce i we Włoszech
 6. Opieka zdrowotna i społeczna nad ludźmi starszymi w Polsce w okresie reform systemowych
 7. Opieka zdrowotna i społeczna nad ludźmi starszymi we Włoszech
 8. Komentarz do raportów na temat systemów opieki zdrowotnej i społecznej nad ludźmi starszymi w Polsce i we Włoszech
 9. Zastoinowa niewydolność serca u kobiet po 70. roku życia. Czynniki etiologiczne i echokardiograficzna ocena struktury i funkcji lewej komory serca
 10. Obiektywne i subiektywne korelaty satysfakcji życiowej w starości – obiektywne wyznaczniki jakości życia
 11. Obiektywne i subiektywne korelaty satysfakcji życiowej w starości – subiektywne wyznaczniki poczucia zadowolenia z życia

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 3/1999

<< powrót