Skip to content

Nr 3/2005

W numerze:

Zachorowania na półpasiec u ludzi w starszym wieku w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych w latach 2001-2003
Morfologiczne wykładniki procesów powstawania surfaktantu płucnego. Zmiany w jego budowie podczas zaburzenia syntezy białek i starzenia płuc
Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej
Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku
Rehabilitacja osób po 80. roku życia z zaburzeniami czynności życia codziennego
Wpływ melatoniny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u osób w podeszłym wieku z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Sirtuiny – enzymy długowieczności?
Czy istnieją granice wieku w kardiologii interwencyjnej? Przezskórne interwencje wieńcowe u osób w podeszłym wieku
Rodzina jako obszar zainteresowania badawczego gerontologów społecznych
Muzykoterapia i reminiscencja jako szansa rozwoju w okresie późnej dorosłości

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2005

 

<< powrót