Skip to content

Nr 3/2008

W numerze:

  1. Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć i wykształcenie
  2. Zaniedbywanie i samozaniedbywanie wśród osób starszych w opinii pracowników socjalnych i medycznych
  3. Starość jako wyzwanie
  4. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2)
  5. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?
  6. Cholesterol – przyjaciel czy wróg mózgu?
  7. Testosteron w terapii kobiet z niskim libido w okresie pomenopauzalnym, które nie przyjmują estrogenów
  8. Efekt działania tybolonu u kobiet w starszym wieku w okresie pomenopauzalnym
  9. KOMUNIKATY

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2008

<< powrót