Skip to content

Nr 3/2009

W numerze:

  1. Determinanty szczepień przeciwgrypowych wśród osób w starszym wieku
  2. Częstość występowania zespołu osłabienia w domach opieki. Porównanie i ocena przydatności klinicznej skal stosowanych do rozpoznania zespołu
  3. Wpływ miejsca zamieszkania osób w podeszłym wieku na stan odżywiania się
  4. Samoocena stanu zdrowia i jej wpływ na zachowania konsumentów w starszym wieku
  5. Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  6. Preparaty witaminowo-mineralne przeznaczone dla osób w starszym wieku
  7. Rzekome opadnięcie powiek górnych – ważny, ale rzadko poruszany problem osób w starszym wieku (opis dwóch przypadków)
  8. Szczepienie przeciwko grypie u osób w podeszłym wieku
  9. Chemioterapia uzupełniająca u kobiet w starszym wieku we wczesnym stadium raka piersi
  10. Komunikat PTG

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2009

 

<< powrót