Skip to content

Nr 3/2010

W numerze:

  1. Bezpieczne prowadzenie samochodu przez pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera
  2. Prof. zw. dr hab. Zofia Zarzycka (3.11.1925-12.06.2010)
  3. Osteoporoza w wieku podeszłym – patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków
  4. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu
  5. Użyteczność cystatyny C w ocenie funkcji nerek u osób po 65. roku życia bez cukrzycy
  6. Jakość życia osób po udarze mózgu – badania pilotażowe
  7. Charakterystyka postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej osób starszych – pensjonariuszy domów opieki społecznej
  8. Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd literatury
  9. Nowożeńcy po 60. roku życia w Polsce

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2010

<< powrót