Skip to content

Nr 3/2012

W numerze:

  1. Leczenie raka płuca u chorych w podeszłym wieku
  2. Zachorowania na tężec w regionie Polski Południowej w latach 2000-2010
  3. Ocena stanu zdrowia i potrzeb rehabilitacji narządu żucia u pensjonariuszy z Domów Pomocy Społecznej
  4. Ocena stanu odżywienia białkowo-energetycznego pacjentów w wieku podeszłym z niedokrwistością
  5. Trafność i rzetelność skali GARS w populacji osób starszych wiekiem w Polsce

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2012

<< powrót