Skip to content

Nr 3/2013

W numerze:

  1. Ocena ryzyka upadku u starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodzących z różnych środowisk zamieszkania
  2. Tolerancja żywienia dojelitowego wśród pacjentów w-starszym wieku na oddziale intensywnej terapii
  3. Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach internistycznych
  4. Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością — podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego
  5. Trudności w leczeniu starszych chorych z wielochorobowością. Komentarz do artykułu: „Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością — podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów
  6. Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego”
  7. Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem. Psychologiczna analiza funkcjonowania mieszkańców ośrodków pomocy społecznej i studentów uniwersytetów trzeciego wieku

Do pobrania:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3/2013

<< powrót