Skip to content

Nr 3/2014

W numerze:

  1. Sprawność i niepełnosprawność kobiet w starszym wieku po amputacji piersi
  2. Teraźniejszość i przyszłość w życiu starszych osób z niepełnosprawnością z powodu przebytego udaru mózgu
  3. Uwarunkowania kliniczne i czynnościowe rehabilitacji pacjentów oddziału geriatrycznego
  4. Ocena sprawności funkcjonalnej warszawskich stulatków w zakresie podstawowych czynności życia codziennego – wyniki wstępne
  5. Związek starzenia z niesprawnością
  6. Zmiany w układzie ruchu w procesie starzenia się
  7. Osłabienie sprawności poznawczej w starzeniu. Przyczyny i mechanizmy neurobiologiczne

 

Do pobrania na stronie:

AkademiaMedycyny.PL Gerontologia Polska nr 3/2014

 

<< powrót