Skip to content

Nr 3-4/2011

W numerze:

 1. Nowe możliwości terapii skojarzonej nadciśnienia tętniczego u osób starszych — telmisartan i amlodypina
  Sarkopenia wieku podeszłego
 2. Możliwości wykorzystania robotów pomocniczych i obsługowych w opiece domowej
 3. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji chorych w wieku sędziwym na oddziale wewnętrznym
 4. Upadki jako czynnik ryzyka pogorszenia stanu funkcjonalnego w starszym wieku
 5. Okoliczności i czynniki ryzyka upadków powtarzających się i występujących sporadycznie w domach pomocy społecznej
 6. Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na wskaźnik symetryczności obciążania kończyn dolnych u osób po 65. roku życia — badanie pilotażowe
 7. Wizerunek późnej dorosłości a problemy opieki długoterminowej i wsparcie potrzebne opiekunom
 8. Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce
 9. Wykorzystanie analizy korespondencji do określenia relacji między budżetem czasu osób starszych a subiektywną oceną stanu zdrowia

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 3-4/2011

<< powrót