Skip to content

Nr 4/2000

W numerze:

  1. Najstarsi Polacy: szkic demograficzny
  2. Wpływ poziomu funkcji poznawczych i depresji na aktywność złożoną u osób w wieku podeszłym
  3. Otępienie – problem różnicowania
  4. Wyniki stosowania etydronianu disodowego w leczeniu osteoporozy
  5. Pierwotna prewencja przeciwnadciśnieniowa u osób w wieku podeszłym
  6. Program badania polskich stulatków “PolStu99” – poszukiwanie czynników sprzyjających długowieczności
  7. Ocena mikrokrążenia w skórze stóp za pomocą przepływometrii laserowo-doplerowskiej i oksymetrii przezskórnej u chorych na cukrzycę typu 2
  8. Przeprowadzona na podstawie dokumentacji leczenia szpitalnego ocena jakości usług medycznych świadczonych podopiecznym kolejowej służby zdrowia Lublina w podeszłym wieku chorym na cukrzycę
  9. Kwestionariusz EASY-Care jako system oceny ludzi starszych w praktyce lecznictwa podstawowego

 

Zobacz: MP.pl Gerontologia Polska nr 4/2000

<< powrót