Skip to content

Nr 4/2006

W numerze:

  1. Czynniki determinujące rodzaj reakcji w teście pochyleniowym u osób z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia
  2. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku
  3. Porównanie leczenia empirycznego pozaszpitalnego zapalenia płuc z zastosowaniem monoterapii (amoksycylina z kwasem klawulanowym) i leczenia skojarzonego (amoksycylina z kwasem klawulanowym w połączeniu z doksycykliną)
  4. Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry
  5. Kandydoza jamy ustnej
  6. Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny
  7. Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat
  8. Aging and Physical Activity. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rydzyn, 15-17 września 2006 roku

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 4/2006

<< powrót