Skip to content

Nr 4/2007

W numerze:

Częstość występowania oraz zróżnicowanie gatunkowe grzybów z rodzaju Candida w górnych drogach oddechowych u osób w podeszłym wieku
Objawy dyzuryczne, wybrane elementy badania ogólnego moczu a białko C-reaktywne u osób w wieku ponad 100 lat
Niepokojące objawy zmuszające kobiety do wizyty u lekarza ginekologa w okresie pomenopauzalnym – doniesienie wstępne
Rehabilitacja a jakość życia osób w starszym wieku
Sektory opieki długoterminowej – analiza kosztów
Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie
Przyczyny zgonów osób sędziwych w Polsce w latach 1980-2004
Potrzeby i oczekiwania prawosławnych chrześcijan w czasie choroby i schyłkowego okresu życia
Zastosowanie zasad opartych na wiarygodnych i aktualnych publikacjach w opiece nad starszymi osobami: choroba Alzheimera (streszczenie artykułu)

Do pobrania na stronie:

ViaMedica.pl Gerontologia Polska nr 4/2007

<< powrót