Skip to content

Nr 4/2013

W numerze:

 1. Aktywność fizyczna osób starszych z Wielkopolski w świetle ogólnopolskich badań PolSenior
 2. Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
 3. Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych z lekkim otępieniem
 4. Miejsce paracetamolu wśród leków przeciwbólowych
 5. Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny
 6. Immunostarzenie – wpływ procesu starzenia na komponenty układu immunologicznego
 7. Test Short Physical Performance Battery jako narzędzie służące do oceny sprawności fizycznej osób starszych
 8. Zmiany struktury demograficznej w postsocjalistycznych osiedlach mieszkaniowych. Konsekwencje i wyzwania w perspektywie starzenia się społeczeństwa i depopulacji. Część I
 9. Podstawowe wymagania funkcjonalno-przestrzenne dotyczące stacjonarnych oddziałów geriatrycznych w aspekcie potrzeb indywidualnych osób starszych
 10. Zespół słabości w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku
 11. Wspólnoty mieszkaniowe dla osób w wieku emerytalnym: studium przypadku – osiedle Casa de las Campanas, San Diego, Kalifornia

Do pobrania:

AkademiaMedycyny.PL Gerontologia Polska nr 4/2013

<< powrót